ساخت تجهیزات و تکنولوژی های نور و روشنایی باند فرود هواپیماها در فرودگاه ها

مهندسان و متخصصان شرکت دانش بنیان تولید ملزومات برق با نام اختصاری TMB  در استان البرز موفق شدند دانش بومی روشنایی ال ئی دی (LED)   و تجهیزات و تکنولوژی های مختلف و متنوع نور و روشنایی باند فرود هواپیماها در فرودگاه ها را طراحی نموده و بسازند.به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری …

ساخت تجهیزات و تکنولوژی های نور و روشنایی باند فرود هواپیماها در فرودگاه هابیشتر بدانید