شرط اولیه شروع یک فعالیت تجاری، آشنایی با اصول و مراحل آن است. برای آشنایی با این اصول و مراحل می‌توانید از تجربیات تیم تخصصی ویتفا در این زمینه بهره بگیرید

فعالیت تجاری در هر حوزه‌ای اطلاعات و بخشنامه‌های مورد نیاز خود را دارد و عدم آشنایی با آن می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی در مسیر تجارت گردد.شما می‌تواندی از طریق مشاوران ما می‌توانید به این اطلاعات و بخشنامه‌ها دسترسی داشته باشید.